Zaack DUST®, dé oplossing voor het meten het stofniveau in je ventilatiesysteem!

Zaack DUST® is een sensor die is ontworpen om het stofniveau in het ventilatiesysteem continu te controleren volgens de NF EN 15780 norm. Dankzij deze real-time monitoring kan men tijdig een onderhoud van het ventilatienetwerk inplannen, zodat je steeds van een optimale binnenluchtkwaliteit kan genieten!
Zaack DUST®, dé oplossing voor het meten het stofniveau in je ventilatiesysteem!

Zaack DUST® geeft het stof in je ventilatiesysteem geen schijn van kans!

Zaack DUST® is een sensor die is ontworpen om het stofniveau in het ventilatiesysteem van je gebouw continu te controleren volgens de NF EN 15780 norm. 

Het maakt gebruik van infraroodtechnologie om de hoeveelheid stof in het kanaal in te schatten. De sensor werkt op batterijen en maakt gebruik van LoRa, een draadloze communicatietechnologie die geoptimaliseerd is voor IoT-toepassingen (Internet of Things).

Dankzij de real-time monitoring van de stofafzetting in je kanalen, kan men tijdig een onderhoud van het ventilatienetwerk inplannen, zodat je steeds voldoet aan de NF EN 15780 norm. 
De NF EN 15780 norm

Via de het stof in de luchtkanalen kunnen zich heel wat zwevende deeltjes of bio-verontreinigende stoffen (pollen, allergenen, schimmels, bacteriën en virussen) verspreiden doorheen alle binnenruimtes.

Hierdoor ontstaat een verlaagde binnenluchtkwaliteit, wat een grote impact heeft op het welzijn en de gezondheid van de personen die hieraan blootgesteld worden. 

De NF EN 15780 norm biedt officiële richtlijnen voor het onderhoud van ventilatie netwerken om een hoge binnenluchtkwaliteit te garanderen. 

Zonder de real-time monitoring van de stofafzetting in de kanalen dankzij Zaack DUST,
heeft men twee mogelijke strategieën om een onderhoud in te plannen:
  1. Curatief onderhoud

Dit betekent dat het kwaad al geschied is. Het is een reactieve handeling na de vaststelling van een probleem, zoals de afname van de functionaliteit van het kanalennetwerk. Het onderhoud komt te laat en veroorzaakt zowel energieverlies als verslechterde binnenluchtkwaliteit. 


  1. Voorspellend onderhoud

Dit is louter een inschatting, waardoor het onderhoud hoogst waarschijnlijk te vroeg of te laat komt met betrekking tot de officiële richtlijnen en normen voor het onderhoud van ventilatie netwerken (NF EN 15780).

Mét de real-time monitoring dankzij Zaack DUST® kies je voor de optimale strategie:

een just in time preventief onderhoud van uw installaties.

Dit brengt heel wat voordelen met zich mee, op zowel een persoonlijk, financieel als maatschappelijk niveau:  


  • Een betere controle en verlaging van de onderhoudskosten, denk maar aan de reiniging van kanalen en roosters, vervanging van filters en onderhoud van luchtbehandelingsinstallaties of ventilatoren.
  • Een optimalisatie van het comfort, de productiviteit en de gezondheid van je werknemers.
  • Energiebesparing dankzij verlaagde belastingverliezen op de ventilatie netwerken.
  • Op het juiste moment gewaarschuwd worden om een interventie in gang te zetten en zo steeds conform te zijn met de NF EN 15780 norm.

Klaar om te genieten van een binnenluchtkwaliteit die hetzelfde is als buiten?
Neem dan contact op met één van onze Valoristen door hier te klikken.

Download

More Articles