Desinfecteren met UVC licht

Een zeer effectieve manier om micro-organismen en virussen onschadelijk te maken door UVC
Desinfecteren met UVC licht
UVC licht kan water, lucht en oppervlakken desinfecteren. Het maakt micro-organismen onschadelijk op een zeer effectieve manier, zonder chemicaliën.

Desinfecteren met UVC licht

Wat is UVC licht

UVC licht is stralingmet een korte golflengte tussen 200 en 280 nanometer. Dit licht is schadelijkvoor de mens, want het vernietigt huidcellen. Gelukkig wordt natuurlijk UVClicht volledig geblokkeerd door onze atmosfeer. UVC licht is wel zéér geschiktvoor microbiologische desinfectie en is bovendien een bijzonder schonetechnologie.

Desinfectie met UVC

UVC licht isin staat om water, lucht en oppervlakken te desinfecteren. Het maaktmicro-organismen onschadelijk op een zeer effectieve manier, zonder dat erchemicaliën aan te pas komen. De geur, kleur en smaak veranderen niet, evenalsde watersamenstelling op zich. Het is eigenlijk heel simpel: micro-organismenworden ‘afgedood’, zelfs micro-organismen die resistent zijn tegen chloor-,antibiotica, of organische biociden.

"UVC licht is in staat om water, lucht en oppervlakken te desinfecteren. Het maaktmicro-organismen onschadelijk op een zeer effectieve manier, zonder dat er chemicaliën aan te pas komen.”

Hoe werkt UVC desinfectie?

Micro-organismenzoals bacteriën en schimmels absorberen van nature UVC licht. Maar wanneer hetUVC licht de cel van een micro-organisme binnendringt, verbreekt het de DNA-verbindingenin de cel. Deze moleculaire verandering maakt het DNA onbruikbaar voor hetessentiële proces van transcriptie (metabolisme) en replicatie (celdeling). Ditmaakt het micro-organisme onschadelijk en zorgt ervoor dat het dus afsterft.

De voordelenvan UVC desinfectie

De UVCtechniek is meer dan 100 jaar oud en heeft zijn efficiëntie reeds bewezen tegenwater- en luchtgedragen pathogene micro-organismen zoals degene die ziektesveroorzaken als Cholera, Hepatitis, Polio, Tyfus, Giardia, Cryptosporidium envele andere bacteriële, virale en parasitaire ziekten.

  • Micro-organismen kunnen geen resistentie tegen UVC lichtopbouwen.
  • UVC installaties hebben een lage aanschaf- en installatiekosten zijn eenvoudig te onderhouden.
  • UVC technologie is milieuvriendelijk en laat geen residuachter.
  • UVC licht is niet schadelijk voor de omgeving. Het tastalleen het DNA van het micro-organisme aan en heeft geen enkel effect op andereeigenschappen.
  • UVC straling werkt onmiddellijk en de ruimte isonmiddellijk weer beschikbaar.
  • UVC desinfectie is een fysisch proces. Er worden dus geenchemicaliën gebruikt. Smaak, kleur en geur van het medium (de drager, zoalsvloeistoffen of oppervlakken) blijven onaangetast.
  • Het effect van de UVC desinfectie is gerelateerd aan de UV dosis(het product van de intensiteit en de blootstellingstijd aan hetmicro-organisme). De efficiëntie kan eenvoudig gemeten worden eens het systeemgevalideerd is.

Onzeoplossingen voor desinfectie met UVC licht

Download

More Articles