Een certificaat voor brandveiligheid of brandveiligheid met een certificaat?

Waarvoor gaat u? Voor brandveiligheid en daaraan een certificaat gekoppeld? Of gaat u voor het certificaat? Er is een wezenlijk verschil en dat verschil licht onze CEO even aan u toe.
Een certificaat voor brandveiligheid of brandveiligheid met een certificaat?

Thierry Desmet, Founder, CEO en Co-Owner van de Valor Services Group in de Benelux is een gepassioneerd ondernemer die ondertussen al meer dan 17 jaar actief is in de wereld van hygiëne, gezondheid en brandveiligheid in onder andere professionele, commerciële en industriële keukens. We stellen hem wat vragen, want blijkbaar zijn er toch nog heel wat onduidelijkheden bij eigenaren, facility managers en zaakvoerders.

brand in een professionele keuken
Brandveiligheid in een professionele keuken bestaat uit diverse onderdelen, zo heb je de brandblusmiddelen en de reiniging van keukenventilaties. Wat is eigenlijk reinigen van keukenventilatie?

Elke professionele grootkeuken heeft een dampkap of extractie systeem, het zuigt de lucht uit de keuken, zodat de mensen op een aangename manier kunnen koken, zonder dat heel de keuken onder dampen en geuren zit. Het bak en kookvocht bestaat uit waterdampen, vetten en olie emulsies. De keukenventilatie zuigt als het ware de lucht uit de ruimte via de dampkap, het ventilatiekanaal en zo via de ventilator naar buiten.

Die dampen hechten zich aan de buitenzijde van de dampkap, gaat door de vetfilters heen, die het grootste deel van de vetten zullen opvangen en daarna gaat de lucht door het ventilatiekanaal. Wanneer deze lucht begint af te koelen, dan valt het vet als het ware uit de lucht en hecht zich aan alle oppervlakten van het ventilatiesysteem.

Vaak zie je in slecht onderhouden keukens of dampkappen, dat de plafonds en muren van de keuken geel of donkerbruin zien, dat zijn vetten die zich daar hechten omdat de ventilatie onvoldoende werkt en dus onvoldoende lucht uit de keuken zuigt.

Het reinigen van keukenventilatie heeft als doel om alle oppervlakten in het ventilatiesysteem te ontdoen van vetten en oliën.
Hierdoor worden de oppervlakten proper en zijn deze vetvrij en dus ook brandveilig.

Waarom reinigt men deze systemen?

Daar zijn diverse redenen voor:

  • Brandveiligheid
  • Hygiëne
  • Gezondheid

Brandveiligheid zeg je?

Ja, inderdaad een enorm probleem dat sterk onderschat wordt. Tot het zover is!

Kijk, er zijn klanten die ons bellen voor een certificaat voor hun verzekering voor de brandveiligheid.

Maar eigenlijk gaat het om de brandveiligheid, niet om het certificaat op zich, toch?

Het is frappant te zien hoe sommige ondernemers omgaan met hun bedrijf en hun personeel. De kost van een reiniging weegt niet op tegenover een brand die je zaak, je levenswerk kan verwoesten. Vaak merk ik op dat er ondernemers zijn die enkel op de centen kijken en niet op de bedrijfszekerheid van hun onderneming en het welzijn van hun personeel.

De kost van een reiniging weegt niet op tegenover een brand die je zaak, je levenswerk kan verwoesten.

Vetten zijn brandbaar, als je met open vlam of barbecue en grill werkt is het risico nog hoger. De ene keuken zal meer risico lopen dan de anderen.

Denk aan keukens die veel vlees grillen of aan vegan restaurants of keukens die met steamers werken en die amper vet gebruiken. Er is een enorm verschil.
Er zijn bedrijven die één reiniging laten uitvoeren per jaar omdat het moet van de verzekering, maar als je de keuken gaat analyseren, dan zie je al snel dat bepaalde zaken meer dan 1 reiniging per jaar absoluut nodig hebben. En echt niet voor onze portemonnee hoor, enkel en alleen voor het risico dat ze lopen.

In andere landen in Europa is het bij wet verplicht om de keukenventilatie te laten reinigen. In Amerika is er zelfs een norm die bepaald dat als de vetlaag dikte een minimum aantal mm heeft dat er een reiniging moet gebeuren. ze zijn daar strenger en dat die zie je ook terug bij deze Amerikaanse ketens in Europa. Zij houden zich aan deze strenge regels. Ze willen geen risico's lopen.

Je moet je maar indenken dat je zaak afbrand door slecht of geen onderhoud en dat niet enkel je zaak, maar ook andere gebouwen naast jouw in vlammen opgaan, de drama's die daarmee gepaard zijn, zijn ongezien. Daarnaast heb je ook de schade voor personeel dat zonder werk komt te zitten, de meeste zaken gaan zelfs niet meer open en voor grotere bedrijven is het ook imagoschade die verregaande gevolgen kunnen hebben.

Dus de wetgeving zou duidelijker moeten zijn?

Persoonlijk vindt ik van wel. In eerste plaats zouden ze al verplicht een automatisch blussysteem moeten laten plaatsen in de dampkappen zodat bij brand er op z'n minst een blussysteem in actie komt. Vaak gaat personeel lopen of nemen ze de foute besluiten waardoor de brand nog erger wordt. Te begrijpen hé, in paniek loopt het al eens fout. Of er is een technische storing die brand veroorzaakt gedurende de sluitingstijd. Dan is er niemand.
De investering voor zo een brandblussysteem doen ze best bij aanvang en steken ze ineens mee in hun lening die ze moeten afbetalen, zo spreiden ze die kost over jaren en is de impact kleiner dan nadien een systeem te moeten inbouwen.

Ik ijver hier ook voor een Amerikaanse regelgeving en vindt dat de overheid hier harder moet ingrijpen. Nu is het allemaal vaag voor de zaakvoerders, het is onduidelijk, het wordt vaak ook allemaal regionaal anders bepaald en dat zorgt voor verwarring, en verwarring zorgt dan weer voor nonchalance. En de controle is al helemaal ondermaats.

De investering voor zo een brandblussysteem doen ze best bij aanvang, zo spreiden ze de kost over jaren

Nochtans is de wet wel duidelijk over brandveiligheid in het algemeen! Alle gebouwen dienen voorzien te zijn van de nodige brandveiligheidsmaatregelen. Alleen is het voor grootkeukens niet echt duidelijk omschreven wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. Het is ook allemaal regionaal geregeld. Je kan al wel veel informatie terugvinden op de website van de overheid https://brandbeveiliging.vlaanderen/

In België zijn de regels voor brandveiligheid in bedrijfskeukens vastgelegd in de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD WASO) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Volgens de Belgische wetgeving moeten bedrijfskeukens voldoen aan verschillende brandveiligheid normen en -voorschriften, waaronder het regelmatig onderhouden en reinigen van de dampkappen en de ventilatiesystemen.

Er zijn geen specifieke wettelijke voorschriften voor de reiniging van dampkappen in bedrijfskeukens in België, maar bedrijven moeten zich houden aan de algemene regels voor brandveiligheid en risicobeheersing. Dit betekent dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor het nemen van passende maatregelen om het risico op brand te verminderen, zoals het uitvoeren van regelmatig onderhoud en reiniging van dampkappen en ventilatiesystemen, het hebben van een goed werkend brandalarm en brandblusapparatuur. Daarnaast zijn het de verzekeringsmaatschappijen die ook er op staan dat er een reiniging gebeurd, net zoals schoorstenen en gasketels onderhouden moeten worden door een externe partij, dient dit ook zo te zijn bij dampkappen in bedrijfskeukens.

Daarnaast heb je de Codex en het ARAB dat duidelijke richtlijnen en verplichtingen oplegt in kader van brandveiligheid.

De wet brandveiligheid in gebouwen in België is vastgelegd in de "Codex over het welzijn op het werk, Boek III - Arbeidsplaatsen, Titel 3 - Brandpreventie op het werk". Deze wetgeving is van toepassing op alle gebouwen waar gewerkt wordt, zoals kantoren, fabrieken, winkels, scholen, ziekenhuizen, enzovoort.

De werkgever heeft ook verplichting die opgelegd worden door het ARAB in zake brandbeveiliging:

We horen dat mensen wel eens zeggen dat de prijzen enorm verschillen in de markt van dampkapreinigers, wat is uw mening hierover?

Wel, ik denk dat dit normaal is, je hebt grote bedrijven zoals het onze die nationaal en internationale dekking bieden en dus ook de ketens, grote bedrijven en internationale groepen kunnen bedienen. Hiervoor is er natuurlijk een grotere structuur nodig dan een éénmanszaak of een kleine KMO met een paar medewerkers. Daarnaast heb je natuurlijk ook zoals in elke sector partijen die komen en gaan. Ik doe dit nu al 17 jaar en heb er al veel zien komen en ook veel zien gaan. Daar zou ook een veel betere omkadering in moeten zijn, we zien vaak dat bedrijven zich als dampkapreiniger aanbieden, maar niet eens het kanaalwerk en de ventilator reinigen. Ja dan heb je wel een verschil in prijs, maar ook in kwaliteit en brandveiligheid.

Daar heeft de overheid een belangrijkere rol op te nemen, want als je  geregistreerd bent als ventilatiereinigingsbedrijf, dan kan je dus certificaten uitschrijven. Echter zou daar een controle mechanisme op moeten bestaan. Want reinigt het bedrijf wel heel het kanaalnetwerk? Wij zien vaak klanten die wij overnemen waar men al jaren komt reinigen, maar nergens is er een toezichtsluik in de kanalen aanwezig. Hoe reinigen ze die dan? Wel, gewoon niet! En dan denkt men dat men brandveiligheid heeft gekocht, maar men heeft in mijn opinie teveel betaald voor enkel de binnenzijde van de dampkap te reinigen.

Ik pleit er voor om een soort label op de markt te brengen waarbij klanten weten dat dit een bedrijf is dat volgens de kunst van de regels werkt en dat die regels ook duidelijk in een wettekst bepaald zijn, niet zozeer de methode maar wel de reinheid! Een erkende organisatie.
Tenslotte spreken we hier niet enkel over hygiëne hé, maar wel over brandveiligheid.

Voor elke klant is er wel een leverancier op de markt. Ik kan vanuit onze ervaring spreken, wij bieden kwaliteit aan. We zijn ook een bedrijf dat werkt aan duurzaamheid, het welzijn en veiligheid van onze mensen, wij steunen ook projecten zoals de voedselbanken, het planten van bomen, enzovoort. Dat is MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Bedrijven die dat ook belangrijk vinden zullen eerder met ons werken, dan met spelers die daar geen ruimte voor hebben of bedrijven die er geen belang aan hechten.

De prijzen worden ook grotendeels bepaald door vakkennis! Ik heb zelf met mijn handen in het vet, stof en vuil gezeten. Trouwens heel ons management team! We zien soms prijzen die totaal onhaalbaar zijn of zelfs ver over de top. Vakkennis is belangrijk en dat maakt het verschil in de markt.

Hoe weet je dan als klant dat je met de juiste partij in zee gaat?

Mijn raad is om 3 offertes op te vragen en vooral te kijken naar gerenommeerde bedrijven. Bedrijven die ook al langer bestaan en waarvan men zeker is dat deze toch wel wat jaren zullen blijven bestaan. Werk ook met bedrijven en niet met consultants, want daar schuilen dan weer gevaren ivm eindverantwoordelijkheid.

Ik vind het trouwens ook belangrijk dat de klanten zich goed informeren, want is het bedrijf dat bij u komt reinigen wel in regel met sociale wetgeving en verzekering?

Als je de prijzen vergelijkt ga dan vooral na wat ze aanbieden? Wat is hun werkmethode? Doen ze het gehele systeem of enkel de binnenzijde van de dampkap?
Er zijn heel wat vergelijkingspunten die je kan bekijken om dan een correcte keuze te maken.

Laat me duidelijk zijn, de gerenommeerde bedrijven hun prijzen zullen niet ver van elkaar liggen omdat die allemaal hun vak kennen. als de prijzen gigantisch verschillen, dan moeten er alarmbellen afgaan. Goedkoop is niet altijd goed kopen. Lees ook de kleine letters, soms zien we dat er prijzen 30% goedkoper zijn dan die van ons, maar als de klant dan zijn factuur ontvangt ziet hij kilometervergoedingen, tarieven voor reinigingsmiddelen, materialen, enzovoort waardoor ze even duur of soms zelfs duurder zijn en dan niet alle werken uitvoeren zoals vermeld.

En een correcte partij zal ook steeds zijn verantwoordelijkheid nemen als er eens iets mis gaat.

Ik vind het trouwens ook belangrijk dat de klanten zich goed informeren, want is het bedrijf dat bij u komt reinigen wel in regel met sociale wetgeving en verzekering?

Je sprak al over brandveiligheid, maar ook over hygiene en gezondheid, wat bedoel je daar mee?

Wel, brandveiligheid is een heel belangrijk aspect, ik kan dat niet sterk genoeg benadrukken. Maar hygiene en gezondheid zijn ook twee zeer belangrijk redenen waarom men moet reinigen. Vetten kleven zich overal aan vast, vetten zijn voedingsbodems voor ongedierte, maar ook schimmels en bacteriën.

Als vetten zodanig opgestapeld zijn, kan je inbeelden dat deze vetten terug in de voeding terechtkomen door bijvoorbeeld lekken van de dampkap in de voeding. Dit moet men ten aller tijden vermijden. Vetten geven na verloop van tijd een geur af, dit komt door de vetzuren. Niet alleen trekken die ongedierte aan, maar het geeft ook een overlast door vetgeuren in de omgeving. Als men in de omgeving daarover klaagt is de oorzaak al vaak op te lossen door het ventilatiesysteem helemaal te laten reinigen.

Bij een slecht werkend ventilatiesysteem gaan de dampen niet goed weg uit de keuken. Hierdoor kleven deze dampen aan de wanden en plafonds en eigenlijk aan alles wat er aanwezig is in de keuken. Ook daar weer een goede voedingsbodem voor ongedierte en niet echt gezond voor het bereiden van de voeding op plaatsen waar vetresten kleven.

Je hebt ook mensen werken in je keuken. Die mensen ademen die lucht continu in en uit. Als ondernemer ben je toch begaan met je mensen, dus draag er dan ook zorg voor dat ze in een aangenamen en gezonde werkomgeving kunnen werken. In een interview dat ik recent gaf in hotelvak spreek ik over hygiëne in koelcellen. Ik kan al toelichten daar zitten diverse risico's die je beter heel goed aanpakt om je personeel gezond te laten werken. En uiteraard je klanten gezonde voeding serveren.

Tot slot, welke tips zou jij meegeven aan de ondernemers of beheerders van een professionele keuken:
  1. Investeer in brandveiligheid! het is jouw bedrijf en het is jouw verantwoordelijkheid om zorg te dragen dat er op een veilige manier kan gewerkt worden en dat de omgeving ook gerust is dat er bij een incident alles aan gedaan wordt het gevaar in te perken. Preventief en curatief!
  2. Analyseer jouw keuken eens of laat je adviseren hoe vaak je de keukenventilatie best laat reinigen. Doe dit met serieuze ondernemingen, die niet denken aan korte termijn, maar aan lange termijn samenwerkingen. Die willen binnen 10, 20 jaar nog steeds dat je klant bent bij hen.
  3. Ga niet voor het certificaat alleen, maar ga voor brandveiligheid in jouw zaak. Ik kan dat niet sterk genoeg benadrukken. Dat certificaat krijg je wel.

Ga voor brandveiligheid in jouw zaak!

Wil je meer weten over brandveiligheid in jouw professionele keukens? Vul dan het contactformulier in en één van onze medewerkers neemt snel contact met je op.

Ben je na dit artikel geïnteresseerd in dampkapreiniging? Stuur dan je cv via onze vacature pagina.

Download

More Articles